Om konsten att styra sig själv

09 November 2019 kl. 08.30–15.30

Seminariet handlar om barns socioemotionella utveckling och riktar sig till personal inom småbarnspedagogik, lärare för de yngsta skoleverna och eftisledare.

Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen.

Men hur ska vi förstå varför det blir så olika för barnen i mötet med omgivningen? Vad vet vi om hjärnan som är av vikt för alla som arbetar med barn? Hur kan vi hantera och förebygga misslyckanden?

Som utbildare och föreläsare fungerar David Edfelt, legitimerad psykolog och författare.

Anmälan:
senast 27.10.2019 här

Pris:
40 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Program:
Läs inbjudan här

Mer info:
Matias Österberg, tfn 050-34 84 525
matias.osterberg@sydkusten.fi

Arrangör:
Sydkustens landskapsförbundPlats
Borgå, Linnankosken lukio
Biskopsgatan 24-26
06100 Borgå