Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland 2020
 

Sydkustens landskapsförbund utför 2020 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Vi riktar en webbenkät till samtliga eftisledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland samt en webbenkät till alla tvåspråkiga kommuners bildningskanslier.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Avsikten är att kartlägga den nuvarande situationen för att bättre kunna utveckla och förbättra morgon- och eftermiddagsverksamheten och yrket som eftisledare. En jämförelse görs också med resultaten från föregående kartläggningar. De senaste gjordes år 2016. Svaren behandlas konfidentiellt.

Här kommer du till enkäten för eftisledare

Här kommer du till enkäten för kommunens eftiskoordinator/ansvarsperson

Länkarna öppnas 21.1.2020 och man har tid att svara t.o.m. 9.2.2020

Mera information:
Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
Sydkustens landskapsförbund
mobil 050-3308234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi