Högläsning för alla - Tips, idéer och ökad förståelse

Hur hitta lugn och ro och fokus för högläsningen? Kom med på en virtuell kaffestund 23.4Läs mera »
02.04.2024 kl. 11:19

Sydkusten stöder läsning på eftis

Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik. Projektet Läsande eftis ordnar inspirationsträffar under våren med Johanna Berlin som är projektkoordinator.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:11

Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät där eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten.Läs mera »
02.02.2024 kl. 10:53

Eftisinfo

Eftisinfo ges ut fyra gånger per år och distribueras per post till hela svenskfinland. Här kan du läsa senaste eftsinfo. Du kan också prenumerera på Eftisinfo i elektronisk form.

Läs det senaste numret här.

Händelsekalender

Tisdag
23.4
09:00

Högläsning för alla -Tips, idéer & ökad förståelse

Inom ramen för projektet Läsande eftis ordnar Sydkusten och Lärum en virtuell kaffestund med temat högläsning för alla. 
På Teams