Kreativt skapande & socialt lärande. Vasa

07.12.2022 kl. 09.00 – 16.00

Välkommen med på fortbildningen Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna.

I Vasa ordnas de olika delarna följande datum:
(klicka på rubrikerna så får du mera info om kursdelarna och utbildarna)

7.12.2022, Del 1: Lustfylld ordlek

20.01.2023, Del 2: Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete

23.02.2023, Del 3: Dansglädje, rytm och rörelse

28.03.2023, Del 4: Bild och visuellt berättande
 

Olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Deltagarna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Fortbildningen bidrar till att utveckla barns och ungas sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Målgrupp:     Eftisledare, småbarnspedagoger, lärare i de lägre årskurserna, m.fl.

Arrangör:       Sydkustens landskapsförbund

Avgift:             Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt

Läs programmet för hela fortbildningen här

Anmäl dig här

 Plats
Vasa