Trygghet & Välbefinnande, modul 4/4

16 September 2020 kl. 09.00–14.00

Hur kan vi skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen att lyckas? I denna fortbildning får du stöd, redskap och handledning i att reflektera över din egen yrkesroll och hur du kan planera och utveckla ditt arbete med fokus på sociala färdigheter, välbefinnande och samarbete i gruppen. 

Fortbildningen består av fyra moduler som innehåller föreläsningar, interaktiva övningar, diskussioner samt mellanuppgifter.

Arrangörer är Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland.

Läs mera här

Anmäl dig här

Kontakt:
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

 Plats
Helsingfors, Victoriakvarteret
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors