Stegen & Skolstegen -inspirationsdag

14 Maj 2020 kl. 09.00–16.00

Stegen och Skolstegen är läromedel som utvecklar barns förutsättningar för lärande samtidigt som det främjar social- och känslomässig utveckling. Materialen bygger en grund för lärande, goda relationer och hälsa. Stegen-materialet är anpassat för barn i åldern 4–6 år och Skolstegen-materialet riktar sig till barn i förskolan och åk 1. Under inspirationsdagen kombinerar vi båda programmen så att deltagarna får ta del av den del som är relevant för den målgrupp man jobbar med. 

Deltagaravgift 50 €, kaffe och lunch ingår.

Skolstegen- och Stegen-materialen kan beställas från www.nyponforlag.se.Plats
Helsingfors