Tillsammans mot mobbning - kunskap och verktyg

08 Oktober 2020 kl. 09.00–16.00

Enligt lagen ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. Under dagen får du kunskap om mobbning och verktyg för hur du kan jobba förebyggande i barngruppen. Vi hjälper dig också med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet.

Handlingsplanskursen ordnas klockan 9–16 och kostar 50 €. Lunch och kaffe ingår i priset.Plats
Vasa