Nätverk för personal inom småbarnspedagogik

06 Oktober 2020 kl. 11.00–16.00

Folkhälsan upprätthåller nätverk för professionella. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar inom småbarnspedagogiken eller på eftis. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna kan variera från gång till gång. Träffarna är avgiftsfria. Träffarna för våren 2020 görs i samarbete med Wasa teater och kommer att handla om drama och teaterlek i daghemmet. Höstens träffar har temat mentalisering. Kaffe, lunch och material ingår

 

 Plats
Jakobstad