Eftis under undantagstillstånd

29.05.2020 kl. 08:28
Sydkusten har kartlagt hur stängningen av skolor påverkat eftisverksamheten.

Då skolorna stängdes, som en åtgärd för att bekämpa coronaviruset, påverkade detta också morgon- och eftermiddagsverksamheten i landet.

Sydkusten har gjort en rundringning till tvåspråkiga kommuner i Svenskfinland för att ta reda på vilken inverkan åtgärderna haft. Enligt direktiven skulle närundervisning ordnas för elever i årskurserna 1-3 som har föräldrar som jobbar inom centrala funktioner i samhället samt elever med särskilda behov. För elever i årskurserna 1-2 ordnades även eftisverksamhet enligt behov.

Sydkustens uppföljning av eftisverksamheten under undantagstillståndet visar att nästan alla kommuner hade någon form av eftisverksamhet öppen. Jämfört med före skolstängningen deltog omkring 10-20 % av barnen i eftis.

I de flesta kommunerna har man i stället för att permittera eftispersonal sökt andra lösningar, t.ex. genom att erbjuda arbete inom äldreomsorgen. Några av kommunerna har permitterat personalen.  

Kommunerna har nu återgått till normal eftisverksamhet, fastän nästan alla tillfrågade kommuner meddelar om färre barn i verksamheten under tiden 14.5-31.5. Många av de föräldrar som har möjlighet till det väljer bort eftis under dessa två veckor.

Totalt deltar ungefär 4500 barn i eftermiddagsverksamhet, som arrangeras av kommuner och privata aktörer, på svenska. Eftermiddagsverksamheten är viktig för en trygg och fungerande vardag. 

Sydkustens landskapsförbund har under våren kartlagt morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska. Den utförliga rapporten om behörighet, anställningsförhållanden, verksamhetsmiljöer, innehåll och samarbeten presenteras i höst. 

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525