Välkommen på Sydkustens seminarium: Samtal, samspel och samsyn i arbetsgemenskapen

14.02.2020 kl. 14:05
Sydkusten arrangerar 21.3 ett seminarum med inbjudna föreläsare om arbetsgemenskap, kommunikation och motivation

Ta del av intressanta föreläsningar av nordiska föreläsare med specialkunnande inom frågor som berör arbetsgemenskap, välmående och ledarskap. Seminariet är riktat till personal inom småbarnspedagogiken, nybörjarundervisningen och eftisverksamheten. Föreläsarna är: 

Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet
Mela Nyholm, lösningsfokuserad terapeut och coach
Lars Losvik, en Nordens mest erfarna föreläsare inom ledarskap och organisationsutveckling 
Sydkustens läsambassadörer Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass

Program/inbjudan (pdf)

08.30 Morgonkaffe

09.00 Välkommen

09.15 Utveckling av arbetsgemenskapen genom tydliga idéer, mål och en utvecklande samtalskultur (del 1)
Hur skapar vi en organisation för att kollegialt driva pedagogisk utveckling? Karin Alnervik, lektor i pedagogik, Örebro universitet

10.45 Utveckling av arbetsgemenskapen (del 2) – att utveckla kommunikationen
Hur arbetar vi medvetet med både samtal och samtalskulturen på daghemmet? Karin Alnervik

12.15 Lunch

13.15 Välmående och inspiration i arbetet – ansvar och ödmjukhet
Bemötande, personlighet, livssituation och livsbagage påverkar arbetsjaget och arbetet i sig. Hur förstår vi det egna och hur påverkar det sammanhanget? Mela Nyholm, lösningsfokuserad terapeut och coach

14.00 Tamburbiblioteket
Hur kan man redan på daghemmet bygga upp ett intresse för läsning? Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass, de finlandssvenska läsambassadörerna

14.30 Kaffepaus

15.00 Motivation och arbetsglädje
Hur kan arbetsglädje och god motivation hjälpa oss att nå målen? Lars Losvik, expert inom ledarskap och organisationsutveckling

16.00 Avslutning

Anmälningar och information

Anmälan: Senast 8.3.2020. Anmäl dig här

Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors

Pris: 45 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe

Mer info: Matias Österberg, tfn 050-34 84 525 e-post: matias.osterberg@sydkusten.fi

OBS! Anmälningen är bindande

Foto: Karin Lindroos