Folkhälsans kurser 2020

27.01.2020 kl. 14:55
Folkhälsan arrangerar under 2020 flera kurser riktade till eftisledare och personal inom småbarnspedagogiken.

Kurserna utgör en del av Folkhälsans verksamhet "Trygga relationer" och berör förebyggande av mobbning samt betydelsen av trygga relationer på daghem och eftis. Nedan hittar du en kursbroschyr med verksamheten som erbjuds.

Folkhälsan upprätthåller även nätverk för personal inom småbarnspedagogiken och skolan. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern och i de lägsta årskurserna. Nedan finns även en flyer med information gällande vårens nätverksträffar på olika orter. Temat för våren 2020 är Drama och teaterlek. Nätverksträffarna görs i samarbete med Wasa teater. 

Trygga relationer på daghem- Kurser och seminarier 2020 

Nätverksträffar våren 2020 

Alla Folkhälsan utbildningar och inspirationsdagar går också att beställa till den egna kommunen. Minimiantal deltagare är 10.

Mera information:
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi