Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland

20.01.2020 kl. 15:17
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät där eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten.

Sydkustens landskapsförbund utför 2020 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Vi riktar en enkät till samtliga ledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland samt en enkät till alla tvåspråkiga kommuners bildningskanslier.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Avsikten är att kartlägga den nuvarande situationen för att bättre kunna utveckla och förbättra morgon- och eftermiddagsverksamheten och yrket som eftisledare. En jämförelse görs också med resultaten från föregående kartläggning som gjordes år 2016. Svaren behandlas konfidentiellt.

Till enkäten för eftisledare

Till enkäten för kommunernas ansvarspersoner / bildningskanslier

Genom att gå in på länken ovan kommer man till den elektroniska enkäten. Det finns tid att besvara enkäten t.o.m. 9.2.2020. Observera att alla som jobbar på ett eftis kan svara på enkäten.

Mera information:
Monica Martens-Seppelin
tfn 050-3308234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi