Trygghet & välbefinnande, modul 3/4

20 Februari 2020 kl. 09.00–14.00

Hur kan vi skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen att lyckas? I denna fortbildning får du stöd, redskap och handledning i att reflektera över din egen yrkesroll och hur du kan planera och utveckla ditt arbete med fokus på sociala färdigheter, välbefinnande och samarbete i gruppen. 

Fortbildningen består av fyra moduler som innehåller föreläsningar, interaktiva övningar, diskussioner samt mellanuppgifter.

Arrangörer är Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland.

Läs mera här

Anmäl dig härPlats
Vasa, Haga skola
Gustaf III:s stig 2
65370 Vasa